Kehon koostumus

Kehon koostomus

Kehon koostumuksen määrittämiseen käytämme bioimpedanssimenetelmään eli kehon sähkönjohtavuuteen perustuvaa InBody 720 -laitetta.

Menetelmän perustana on kehon koostumuksen ns. molekyylimalli, jossa kehon katsotaan koostuvan nesteistä, proteiineista, mineraaleista ja rasvakudoksesta. Kehon nesteet ja proteiinit yhdessä muodostavat kehon pehmytkudosmassan. Kun tähän lisätään mineraalien osuus, saadaan kehon rasvaton massa. Rasvakudoksen osuudeksi jää tällöin kehon kokonaismassan ja rasvattoman massan ero.

Bioimpedanssimenetelmä ei sovellu kehon koostumuksen määrittämiseen seuraavissa tilanteissa:

  • Kehoon on asennettu sähkölaitteita tai metalliesineitä
  • Kuukautisten yhteydessä
  • Raskauden aikana

Kehon rasvaprosentti on mahdollista määrittää myös perinteisellä neljän pisteen ihopoimumenetelmällä.

Takaisin