Kuntotestaus

Kuntotestit

Kuntotestaus toteutetaan yksilöllisesti niin, että se sisältää tarvittaessa kuormituskokeen ja testipalautteen lisäksi esimittauksia ja lääkärintarkastuksen. Sopiva kokonaisuus räätälöidään ajanvarauksen yhteydessä. Kuntotestien johtoajatuksena on suorituskyvyn ja fysiologisten vasteiden mittaaminen sekä harjoittelun yksilöllinen ja turvallinen ohjeistaminen tavoitteiden, esitietojen, kuormitusvasteiden ja testitulosten perusteella.

Kuntotestaustoiminnassa Helsingin Urheilulääkäriasema on keskittynyt kestävyyssuorituskykyyn liittyvien vasteiden mittaamiseen ja analysointiin kuormituksessa. Käytössämme on kaksi huippuluokan kuormituslaboratoriota. Kuormitusvälineinä ovat käytössä juoksumatto (juoksu, kävely tai sauvakävely) ja polkupyöräergometrit. Mittausvälineinä laboratorioissa ovat mm. hengityskaasu- ja laktaattianalysaattorit sekä biosignaalien ja sykkeen tallennusjärjestelmät. Erityistapauksissa kuntotesteihin voidaan liittää myös muita liikuntafysiologian tutkimuslaboratorion menetelmiä ja laitteita.

Suorituskyvyn kannalta keskeinen maksimaalisen hapenottokyky (VO2max) voidaan määrittää joko hengityskaasuista mittaamalla (ns. suora menetelmä) tai arvioimalla sykkeen nousun ja työtehon suhteesta (ns. epäsuora menetelmä). Kestävyysharjoittelun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat aerobinen ja anaerobinen kynnys määritetään hengityskaasu- ja veren laktaattipitoisuusvasteiden perusteella. Lisäksi testissä mitattavien arvojen perusteella tutkitaan kestävyyssuorituskykyä määrittäviä sekä mahdollisesti rajoittavia tekijöitä hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä lihaksiston aerobisen aineenvaihdunnan osalta. Näin muodostamme kokonaisvaltaisen kuvan yksilön kestävyyssuorituskykyprofiilista, jonka perusteella ohjeistamme oikeanlaisen harjoittelun pariin yksilön tavoitteet, elämäntilanne sekä fysiologinen profiili huomioiden.

Kuntotesteihin voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä.

Kuntotestauksesta vastaavilla liikuntafysiologeillamme on alan yliopistollinen korkeakoulututkinto. Heillä on laaja-alainen kokemus toimimisesta suomalaisten urheilijoiden ja kuntoilijoiden kuntotestauksen ja valmennuksen parissa sekä kuntotestauksen asiantuntija- ja koulutustehtävissä. Lisäksi erityisvahvuutemme on useasta liikuntafysiologista sekä lääketieteen ammattilaisesta koostuva työyhteisö, jota hyödynnämme jatkuvasti osaamisemme kehittämisessä.

Liikuntafysiologit:

Kuntotestauksesta vastaa

 • Elias Lehtonen, LitM (esittely henkilökunta-osiossa)

Muut liikuntafysiologit

 • Anne Koponen, LitM, tohtorikoulutettava (esittely henkilökunta-osiossa)
 • Elena Kozharskaya, LitM (esittely henkilökunta-osiossa)
 • Juha Peltonen, LitT, dosentti, johtaja (esittely henkilökunta-osiossa)

Testivalikoimissamme ovat seuraavat kestävyysominaisuuksien testit
(hinnat suluissa lääkärintarkastuksella*/ilman lääkärintarkastusta):

* lääkärintarkastuksella tehtävä testi sisältää verenpaineen mittauksen levossa, kehonkoostumuksen määrityksen, spirometrian ja lepo-EKG:n, ilman lääkärintarkastusta tehtävä puolestaan verenpaineen mittauksen levossa sekä kehonkoostumuksen määrityksen.

Suora maksimitesti kynnysmäärityksin (320€/225€)

 • Ventilaatio- ja laktaattikynnysten (aerobinen ja anaerobinen kynnys) määrittäminen sekä maksimaalisen hapenottokyvyn ja ventilaatiovasteiden mittaaminen. Juoksumatto, polkupyöräergometri tai sauvakävely. Soutuergometri, jos asiakkaalla on oma ergometri.

Suora maksimitesti ventilaatiokynnysmäärityksin (285/195€)

 • Testissä ei oteta laktaattinäytteitä, jolloin kynnysmääritykset tehdään ventilaatiovasteista.

Epäsuora maksimitesti laktaattikynnysmäärityksin (245/185€)

 • Testissä ei mitata hengityskaasuja, jolloin maksimaalinen hapenottokyky arvioidaan syke – kuormitustehovasteen perusteella. Kynnysmääritykset tehdään laktaattivasteesta.

Epäsuora submaksimaalinen polkupyöräergometritesti (175/150€)

 • Maksimaalinen hapenottokyky arvioidaan sykkeen nousun ja työtehon suhteesta.
 • Testi ei sisällä kynnysmäärityksiä

Yhdistelmätestit triathlonisteille

 • Kaksi testiä, joista toinen polkupyöräergometrillä ja toinen juoksumatolla.
 • Suora maksimitesti * 2 (475/380€)
  • Ventilaatio- ja laktaattikynnysten määrittäminen sekä maksimaalisen hapenottokyvyn ja ventilaatiovasteiden mittaaminen molemmista testeistä.
 • Suora + epäsuora maksimitesti (435/335€)
  • Toisesta testistä ventilaatio- ja laktaattikynnysten määrittäminen sekä maksimaalisen hapenottokyvyn mittaaminen, toisesta testistä laktaattikynnysten määrittäminen.
 • Epäsuora maksimitesti * 2 (410/320€)
  • Molemmista testeistä laktaattikynnysten määritys sekä maksimaalisen hapenottokyvyn määritys.
  • Haluttaessa, jos testit esimerkiksi tehdään peräjälkeen, voidaan testi tehdä myös submaksimaalisena.

Testauksen tietopankki

Kuntotestien sisältö

Varmistuaksemme kuntotestien turvallisuudesta sekä tarjotaksemme sinulle oikean testikokonaisuuden kartoitamme liikuntatottumuksiasi sekä terveydentilaasi ennen testiä. Kuntotestauksen riskinarvioinnin sekä testiä edeltävän lääkärintarkastuksen osalta noudatamme kansainvälisiä (American College of Sports Medicine, 2017) sekä kansallisia (Liikuntatieteellinen seura ry, 2018) suosituksia.

Liikuntaharrastusta aloitteleville sekä henkilöille, joilla on esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien oireita tai riskitekijöitä, suosittelemme kattavampia esimittauksia sekä lääkärintarkastusta ennen kuntotestin tekemistä. Huomioithan, että esitiedoissa ja/tai -mittauksissa mahdollisesti esiin nousevat seikat voivat puoltaa rasituskokeen tekemistä lääketieteellisenä rasituskokeena kuntotestin sijaan. Esikyselyn, tarpeen mukaan räätälöityjen esimittausten ja -tarkastusten sekä kuormituskokeiden avulla kartoitamme mahdollisia liikuntaa ja suorituskykyä rajoittavia tekijöitä, täsmennämme yksilöllisiä liikuntasuosituksiamme sekä edistämme testauksen ja liikuntaharrastuksen turvallisuutta ja vaikuttavuutta. Oikein valittu kokonaisuus auttaa parhaalla mahdollisella tavalla liikuntaharrastuksesi suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yksilönsuojan ja testauksen eettisyyden varmistamiseksi kuntotestaus tapahtuu aina yksilötestauksena.

Testiin valmistautuminen

Jotta testitulos olisi mahdollisimman luotettava ja testitilanne vakioitu, huomioi seuraavat seikat:

 • Kuntotesti tulisi tehdä hyvin levänneenä.
 • Totuttua liikuntaa voi harrastaa edeltävinä päivinä normaalisti. Ennen testiä on kuitenkin edullista harjoitella muutamia päiviä kevennetysti.
 • Vältä raskasta ateriaa ennen testiin tuloa sekä tupakointia, kahvin, teen tai virkistysaineita sisältävien virvoitusjuomien, kuten esimerkiksi Cola-juomien nauttimista pari tuntia ennen testiä. Testiä edeltävänä vuorokautena ei saa nauttia alkoholia.
 • Aikaerovyöhykkeiden yli matkustamista samoin kuin yli 6 tunnin lentomatkoja on syytä välttää kuntotestiä edeltävinä päivinä.
 • Sairaustapauksissa ota mahdollisimman ajoissa yhteyttä ajanvaraukseen, puhelin 09 4342100, koska sairaana tai oireilevana testiä ei tehdä.

Testivarusteet:

Testivarusteiksi soveltuvat normaalit liikunta- tai urheiluvarusteet sekä pyyhe suihkussa käyntiä varten. Tekniset paidat voivat kuitenkin aiheuttaa mittaussignaaleihin häiriöitä, jolloin puuvillainen paita olisi suotavampi. Omaa sykemittaria voi halutessaan käyttää.

Polkupyöräergometrit

Urheilulääkäriasemalla on käytössä Monark LC-7 ja Monark 839E ergometrit. joihin voidaan vaihtaa Shimano SPD-, SPD-SL-, Look- tai Look Keo -polkimet, jolloin polkupyöräergometritesteissä voi käyttää omia klossikenkiä. Mikäli asiakkaalla on muunlaiset klossit (esim. Crank Brothers, Time, Speedplate ym), kannattaa ottaa omat polkimet mukaan. Jos et käytä klossikenkiä, voi testin tehdä lenkki- tai sisäpelikengät jalassa. Mikäli tiedossasi on omat pyörän satula- ja kädensijojen etäisyyssäädöt, kannattaa ne ottaa mukaan testiin tullessa.

Kuntotestauksen laatutyö Helsingin Urheilulääkäriasemalla

Suomessa on 1990-luvun alkupuolelta lähtien tarkkailtu kuntotestausta tekevien palveluntarjoajien laatutasoa. Helsingin Urheilulääkäriasema on yli 20 vuoden aikana ollut kehittämässä kuntotestauksen laaduntarkkailua ja osallistunut laaduntarkkailuun heti järjestelmän alkuvaiheesta alkaen. Kuntotestaustoiminnassamme noudatamme suomalaisia ja kansainvälisiä suosituksia ja hyviä käytäntöjä kuntotestaustoiminnan järjestämisestä.

Takaisin

Scroll Up