Yhteistyökumppanit

Verkostoyhteistyö

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Helsingin Urheilulääkäriasema toimii tiiviissä yhteistyössä URHEA:n kanssa ja sillä on koordinointivastuu URHEA:n lääkäripalveluista. Yhteisenä tavoitteenamme on turvata urheilijalle enemmän terveitä harjoituspäiviä sekä tukea urheilijan yksilöllistä harjoittelua ja kehitystä. Urheilulääketieteen säätiö on yksi URHEA-säätiön perustajajäsenistä. www.urhea.fi.

URHEA:n urheilijat voivat tiedustella aikoja Helsingin Urheilulääkäriaseman palveluihin myös sähköpostitse osoitteesta urhea@hula.fi.

Liikuntalääketiede Suomi / Liikuntalääketieteen keskukset

Suomessa on kuusi tiiviissä yhteistyössä toimivaa liikuntalääketieteen keskusta:

  • Helsingin Urheilulääkäriasema / Liikuntalääketieteen yksikkö, Helsingin yliopisto  www.hula.fi
  • Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus – KIHU  www.kihu.fi
  • Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos  www.kultu.fi
  • ODL Liikuntaklinikka, Oulun Diakonissalaitos  www.odl.fi
  • Paavo Nurmi -keskus  www.pnk.fi
  • Tampereen Urheilulääkäriasema  www.taula.fi

Liikuntalääketieteen keskukset ovat moniammatillisia osaamiskeskuksia, joissa toimii liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntijoita. Osassa keskuksista toimii myös liikuntatieteen, fysioterapian, ravitsemustieteen ja psykologian asiantuntijoita. Liikuntalääketiede tarkastelee liikunnan ja urheilun terveyshaasteita laaja-alaisesti ja ennaltaehkäisyä painottaen. Keskusten huippu-urheilun tukitoimet kohdistuvat terveydenhuoltoon, valmennuksen asiantuntijatukeen sekä harjoittelun, kuormituksen ja suorituskyvyn seurantaan.

Liikuntalääketieteen keskusten asiantuntijuutta vahvistaa kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja asiantuntijayhteistyö.

 

Sydänsairaala

Sydänsairaala on avannut urheilukardiologiaan eli urheilijoiden sydänongelmiin erikoistuneen klinikan, joka palvelee sekä aktiivikuntoilijoita että huippu-urheilijoita.

Sydänsairaala tarjoaa etälausuntopalvelua ja konsultointia tukemaan HULA:n ammattilaisten hoitoprosessia sekä osallistuu haastavimpiin sydänoireiden ja -sairauksien tutkimuksiin. Vastavuoroisesti HULA tarjoaa Sydänsairaalan asiantuntijoille ja asiakkaille asiantuntemustaan spiroergometrioiden ja muiden rasituskokeiden tekemisellä sekä harjoittelun suunnittelun tukemisella. www.sydansairaala.fi.

 

UTHA

Urheilijoiden, taiteilijoiden ja huippusuorituksen parissa työskentelevien henkisen hyvinvoinnin ja terveyden asema. www.utha.fi

 

Liikuntatieteellinen Seura ry

Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikuntatieteiden avulla. Urheilulääketieteen säätiö on LTS:n yhteisöjäsen. www.lts.fi.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Urheilulääketieteen säätiö saa toimintaansa avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avustuksen tavoitteena on tuottaa ja laajentaa liikunta- ja liikuntalääketieteellistä tietopohjaa tutkimusprojektein, turvata liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen toteutus, sekä lisätä yhteistyötä liikuntatieteellisten tutkimus- ja tiedonvälitysyhteisöjen kesken sekä muiden sidosryhmien suuntaan. www.minedu.fi.

 

Syömishäiriökeskus

https://syomishairiokeskus.fi

 

Tutkimus- ja opetuskumppanit

Tutkimusten yritys- ja yhteisökumppanit

Motivation Makes the Move! (MoMaMo!)

Rahoitus:

  • Tekes, Terveyttä biteistä –ohjelma
  • Helsingin yliopisto
  • Yritykset ja yhteisöt

Sporttia Stadiin!

Rahoitus:

Amerin Kulttuurisäätiö

Takaisin etusivulle