Tutkimus ja opetus

Tutkimus ja opetus

Tutkimus

Urheilulääketieteen säätiön Helsingin urheilulääkäriaseman ja Helsingin yliopiston Liikuntalääketieteen yksikön muodostama Helsingin Liikuntalääketieteen keskus on liikuntalääketieteellisen ja liikuntafysiologisen tutkimuksen yksikkö, joka toimii tiiviissä ja tuloksellisessa yhteistyössä useiden Helsingin yliopiston muiden yksiköiden, sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimuskumppaneiden kanssa.

Näyttöön perustuva tieto ohjaa liikunnan yksilöllistä käyttöä terveyden edistämisessä, sairauksien ja vammojen ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä tuloksellisessa kilpa- ja huippu-urheilussa.

Opetus ja koulutus

Helsingin Liikuntalääketieteen keskus vastaa liikuntalääketieteen erikoislääkäreiden koulutuksesta Helsingin yliopistossa ja osallistuu nimettyjen muiden erikoistumisalojen koulutukseen, sekä toteuttaa akateemista perusopetusta, tieteellistä jatkokoulutusta ja opinnäytetöiden ohjausta sekä muuta opetusta ja koulutusta.

Liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus toteutetaan Säätiön tiloissa toimivan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Liikuntalääketieteen yksikön ja Säätiön urheilulääkäriaseman yhteistyönä. Säätiön urheilulääkäriasemalla suoritetaan liikuntalääketieteen viiden vuoden erikoistumiskoulutuksen ns. eriytyvästä osasta 2 v – 2 v 6 kk. 

Perusopetus. Helsingin Liikuntalääketieteen keskus osallistuu Helsingin yliopistossa perustutkintoa suorittavien lääke- ja ravitsemustieteiden opetukseen. Keskus on tarjonnut perinteisesti Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa harjoitusjaksoja (2 – 4 vk) eri opintojaksoihin liittyen.

Opinnäytetyöt. Keskuksen tutkimustoiminnan eri projekteissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan liikuntalääketieteellisestä ja liikuntafysiologisesta tutkimustoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus tieteelliseen jatkokoulutukseen ja opinnäytetöiden (väitöskirjat, pro gradut, kandidaattityöt, syventävät opinnäytetyöt, ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt) tekemiseen. Myös muiden biotieteiden, teknisten tieteiden ja käyttäytymistieteen aloilla toteutetaan opinnäytetöiden ohjausta yhteistyössä ko. alojen asiantuntijoiden kanssa.

Muu opetus ja koulutus. Vakiintunutta yhteistyötä tehdään Liikuntatieteellisen Seuran ja muiden Liikuntalääketieteen keskusten johdolla järjestettävien Liikuntalääketieteen päivien ja Kuntotestauspäivien ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskuksen henkilökunta osallistuu laajasti myös pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean, liikuntajärjestöjen, terveysjärjestöjen, yritysten ja yhteisöjen tilaisuuksiin kouluttajina.

Vastuuhenkilöt

Tutkimus: Juha Peltonen  juha.peltonen(at)hula.fi, juha.peltonen(at)helsinki.fi

Liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus: Arja Uusitalo  arja.uusitalo(at)hula.fi, arja.uusitalo(at)helsinki.fi

Muu opetus ja koulutus: Juha Peltonen ja Arja Uusitalo

Takaisin etusivulle