Liikuntafysiologian laboratorio

Liikuntafysiologian laboratorio

Suorituskykymittauksia ja kuntotestejä tehdään kaiken tasoisille liikkujille aina kuntoilijasta huippu-urheilijoihin. Tämän lisäksi liikuntafysiologian laboratoriossa suoritetaan yhteistyössä kliinisen fysiologian laboratorion kanssa kliinisiä kuormituskokeita, kuten esimerkiksi spiroergometria- tai astmarasituskokeet. Liikuntafysiologian laboratoriolla on myös monipuoliset tutkimusmahdollisuudet ja runsas kokemus ylikuormitusoireisiin liittyen. Kuormituskokeissa voidaan myös erityistilanteissa käyttää kattavampia mittausmenetelmiä, jotka normaalisti ovat vain tutkimuskäytössä. Kaikki kuormituskokeet toteutetaan tiimityönä, johon osallistuu liikuntafysiologi, erikois-/erikoistuva lääkäri ja sairaanhoitaja.

Liikuntaharrastuksen aloittamista suunnittelevien kohdalla suorituskyvyn mittaamisen tapa ja muoto harkitaan tapauskohtaisesti kuntotestin ja kliinisen kuormituskokeen väliltä. Samoin toimitaan, jos suoritustavoitteet edellyttävät liikuntaa eritys- tai ääriolosuhteissa, jos harjoitusintensiteettiä on tarkoitus nostaa huomattava korkealle tai jos liikuntaan liittyy normaalista poikkeavia oireita.

Liikuntafysiologian laboratorion aktiivinen tutkimustyö tukee palvelu- ja opetustoimintaa. Liikuntalääketieteen yksikössä on käynnissä useita liikunnan kuormitusvasteita ja liikunnan harrastamista käsitteleviä tutkimuksia. Lisätietoa liikuntafysiologisista tutkimushankkeista saat Säätiön kohdasta Tutkimus.

Liikuntafysiologian laboratorio osallistuu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen opiskelijoiden ja liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkärien liikuntalääketieteellisen ja –fysiologisen opetuksen toteuttamiseen. Lisäksi laboratorion henkilökunta osallistuu luennoitsijoina, asiantuntijoina ja ohjaajina muiden alojen opiskelijoiden sekä liikunnan ja terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuihin koulutustilaisuuksiin. Lisätietoa opetus- ja koulutustoiminasta saat Säätiön kohdasta Opetus ja koulutus .

Liikuntafysiologimme toimivat laajasti kilpa- ja huippu-urheilun asiantuntijatehtävissä.

Takaisin