Tutkimus

 

 

Tällä sivulla esitellään EP2-ohjelmassa toteutettavaa tutkimusta, sekä ohjelman jäsenten omaa ympäristöfysiologiaan liittyvää tutkimusta.

 

Meneillään oleva tutkimus:
HOTPOXIA (EP2, HULA)

HOTPOXIA-hankkeessa tutkitaan hypoksian ja kuuman yhteisvaikutusta kestävyysurheilijoilla. Hypoksiassa harjoittelu kuuluu lähes kaikkien kansainvälisen tason kestävyysurheilijoiden harjoitteluun. Sillä pyritään urheilijan hemoglobiinimassan ja sitä kautta hapenottokyvyn kehittämiseen. On viitteitä siitä, että kuumalla olisi samankaltaisia solutason vaikutuksia kuin hypoksialla, minkä lisäksi pitkäaikaisella kuuma-altistuksella voidaan lisätä plasman tilavuutta. HOTPOXIA-hankkeessa pyritään selvittämään näiden kahden ympäristöolosuhteen yhteisvaikutusta

Heat and Cold Therapy for Acute Exercise Recovery (TRECO): Towards Individualized Strategies in Endurance and Strength Athletes (JYU, Pajulahti, HULA)

TRECO-tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia  ja kehittää palautumisstrategioita sekä kestävyys- että voimalajien urheilijoille. Tutkittavat palautumismenetelmät pohjautuvat kylmän ja kuuman sekä näiden yhdistelmän käyttämiseen.

Kuuma, suorituskyky ja palautuminen (JYU)

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kuumaan perustuvien palautumismenetelmien hyötyjä urheilusuorituksen jälkeiseen akuuttiin palautumiseen joukkuelajien urheilijoilla. Lisäksi selvitetään säännöllisen kuuman vaikutusta suorituskyvyn kehittymiseen. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti nopeus- ja voimaominaisuuksien palautumiseen sekä kehittymiseen. Lisäksi tutkitaan kuormituksen jälkeisen saunomisen vaikutusta stressihormonien sekä autonomisen hermoston vasteisiin.

 

Tutkimushanketta rahoittavat Urheiluopistosäätiö, Harvia Oyj, Suomen Saunaseura, Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö, Suomen Urheilututkimussäätiö sekä Euroopan aluekehitysrahasto (A74999).

 

Julkaisut:

Wallace, P. J., Hartley, G. L., Nowlan, J. G.,  Ljubanovich, J., Sieh, N., Taber, M. J., Gagnon, D. & Cheung, S. 2023. Endurance Capacity Impairment in Cold Air Ranging from Skin Cooling to Mild Hypothermia. Journal of Applied Physiology. Article in Press https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00663.2023

 

Borgenström, J., Kyröläinen, H., Pihlainen, K., Vaara, J. & Ojanen, T. 2023. Effects of male paratroopers’ initial body composition on changes in physical performance and recovery during a 20-day winter military field training. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. Just-IN https://doi.org/10.1139/apnm-2023-0002